Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Historia

Czcionka:
HISTORIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ORCHOWO

   „Biblioteka nie jest po to, by była pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to, by była powszechnie użytkowana” - Joachim Lelewel

Biblioteka Publiczna w Orchowie została zorganizowana od 1.I.1958r., przez kierownika Biblioteki Powiatowej w Mogilnie. Uchwałą Gromadzkiej Rady Narodowej bibliotekę nazwano Gromadzka Biblioteka Publiczna w Orchowie. Pierwszy Statut Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Orchowie nadano na podstawie Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 8.08.1956r., ogłoszony w Monitorze Polskim Nr 69 poz.853.

Pierwszy wpis w księdze inwentarzowej dokonał ówczesny kierownik biblioteki Seweryn Kolberg w III 1958r. Pod koniec 1958r., majątek biblioteki stanowiło 860 woluminów.

Dziś trudno jest ustalić pierwszą siedzibę biblioteki ze względu na szczątkową dokumentację w latach 1958 – 1976. Na podstawie rozmów z mieszkańcami terenu gminy Orchowo udało się sprecyzować miejsca, w których biblioteka mieściła się w latach 1958 – 1981 Były to między innymi miejsca takie jak:
-były dworzec PKP na ulicy Dworcowej 1 w Orchowie;
-obecnie mieszkanie prywatne na ulicy Powstańców Wielkopolskich 2 w Orchowie (była szkoła);
-budynek prywatny na ulicy Wyzwolenia 2 w Orchowie
-budynek prywatny na ulicy Wyzwolenia 1 w Orchowie -budynek prywatny na ulicy Lipowej 27 w Orchowie
-budynek prywatny na ulicy Wyzwolenia 30 w Orchowie.
Po wybudowaniu pierwszej części budynku Gminy w 1968r., bibliotekę przeniesiono do pomieszczeń obecnej Sali Ślubów USC. W 1973r., utworzono USC w związku z tym zaszła konieczność opuszczenia pomieszczeń zajmowanych przez bibliotekę. Ponownie na okres około ośmiu lat bibliotekę przeniesiono do mieszkań prywatnych w miejscowości Orchowo.
Z dokumentów wynika, że w roku 1978 biblioteka mieściła się w mieszkaniu prywatnym należącym w Orchowie na ulicy Wyzwolenia 30. W 1979r., przystąpiono do wykonania projektu drugiej części budynku administracyjnego Urzędu Gminy
w Orchowie, gdzie przewidziano na parterze miejsce na bibliotekę. Po wybudowaniu drugiej części budynku Gminy na
ul. Kościuszki 6 w 1981r., bibliotekę przeniesiono z mieszkania prywatnego do budynku Urzędu Gminy, gdzie funkcjonowała do listopada 2004r. Po reorganizacji pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Orchowo w 2004r., bibliotekę przeniesiono do nowo wyremontowanych pomieszczeń na parterze Domu Strażaka w Orchowie na ul. Powstańców Wielkopolskich 3. Jak wspomniano wcześniej pierwszym kierownikiem biblioteki w Orchowie był Seweryn Kolberg od III.1958r., do lutego 1976r., następnie od 1.III 1976r., funkcję kierownika biblioteki w Orchowie objęła Krystyna Sucharska, która pracowała do 31.VIII.2005r. W wyniku ogłoszonego konkursu w czerwcu 2005r. nowym kierownikiem biblioteki w Orchowie została Agata Pawlaczyk, która swą funkcję objęła 8.VIII.2005r. W latach 1958 - 1972 nadzór merytoryczny nad Gromadzką Biblioteką Publiczną w Orchowie sprawowała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Mogilnie. Kolejna zmiana w strukturze administracyjnej powiatu mogileńskiego, dokonana w 1972r., likwidacja gromad i powrót do gmin spowodowała, że Gromadzka Biblioteka uzyskała status gminnej biblioteki. Podział terytorialno – administracyjny uległ istotnej zmianie w latach 1972-1975, kiedy to najpierw zastąpiono gromady dwukrotnie od nich większymi gminami, a następnie zniesiono powiaty i województwa, a na ich miejsce wprowadzono nowe jednostki o nazwie województw. Utworzenie w 1975r., województwa konińskiego w skład, którego wchodziła także gmina Orchowo spowodowało przejście pod nadzór merytoryczny Wojewódzkiej Biblioteki w Koninie. Nadzór ten trwał do 1998r., kiedy utworzono nowe województwo wielkopolskie oraz powiat słupecki. W chwili obecnej nadzór merytoryczny sprawuje Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy, która z kolei podlega Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Najmniejszymi jednostkami organizacyjnymi w sieci bibliotecznej gminy Orchowo były punkty biblioteczne. Według pierwszego sprawozdania z działalności biblioteki z dnia 5.I.1959r., do Gromadzkiej Biblioteki należały następujące punkty: Szydłówiec, Linówiec, Myślątkowo, Skubarczewo i Bielsko. Późniejsze sprawozdanie z dnia 22.V.1979r., do biblioteki wojewódzkiej w Koninie o działalności punktów bibliotecznych w rejonie Gminnej Biblioteki Publicznej w Orchowie obrazuje przedstawiony załącznik:

W chwili obecnej w rejonie działania Biblioteki Publicznej Gminy Orchowo nie ma punktów bibliotecznych natomiast działa jedna filia w Bielsku z siedzibą w Szkole Podstawowej utworzona 1974r., którą kieruje pracownik biblioteki Krystyna Tomczak.

Dzięki inicjatywie kierownik biblioteki Agaty Pawlaczyk w dniu 29 grudnia 2005r. Rada Gminy Orchowo przyjęła dwie uchwały dotyczące biblioteki zmieniające jej status prawny. Uchwałą Nr XXXIV/2005/05 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2005r. Biblioteka Publiczna Gminy Orchowo stała się samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną oraz jednostką budżetową. Uchwałą Nr XXXIV/206/05 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2005r. nadano Statut Bibliotece Publicznej Gminy Orchowo. Biblioteka jako instytucja kultury została wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wójta Gminy Orchowo. Biblioteką Publiczną Gminy Orchowo od 1 stycznia 2006r. zarządza powołana przez Wójta Gminy Orchowo Dyrektor Agata Pawlaczyk.


opracowała : Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Orchowo Agata Pawlaczyk - Orchowo, dnia 3 stycznia 2006r.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Zapisz się do biblioteki